Camera hành trình thông minh wifi, full HD Xiaomi YI

2.500.000,0

Camera hành trình Xiaomi YI kết hợp tiêu chuẩn cao và các chức năng của các dòng camera hành trình hiện có trên thị trường hiện tại. Ngoài ra YI có bổ sung thêm một vài tính năng đặc biệt như phân tích tốc độ độ, khoảng cách và một vài dữ liệu khác để xác định các mối nguy hiểm và đưa ra các cảnh báo kịp thời cho lái xe